1. Opće odredbe

FABULAR BRANDING d.o.o. iz Zagreba, Rokov Perivoj 3 (dalje u tekstu: Fabular) jest voditelj zbirke osobnih podataka Korisnika koji se obrađuju u okviru ovih Pravila privatnosti.

FABULAR poštuje Vašu privatnost te osobne podatke Korisnika obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (”Opća uredba o zaštiti podataka”) i Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018).

 

2. Koji osobni podaci se obrađuju?

Osobni podaci koji se obrađuju su informacije dobivene od Korisnika prilikom prijave na newsletter i/ili rješavanja “Branding testa”. Navedeni osobni podaci uključuju mogu ime i prezime te e-mail, poštansku adresu, broj telefona i mobitela.

 

3. Zašto se osobni podaci obrađuju?

Fabular obrađuje Korisnikove osobne podatke za sljedeće svrhe:

a) Obrada osobnih podataka kako bi poslali rezultate “Branding testa”

Korisnik može u tzv. ”Branding testu” između ostalog Fabularu dati osobne podatke kao što su ime, prezime i adresa elektroničke pošte, poštansku adresu, broj telefona i mobitela. Te osobne podatke Fabular obrađuje isključivo kako bi primio na svoju adresu elektroničke pošte ispunjen test i kako bi Korisniku putem elektroničke pošte vratio rezultate testa.

Korisnik ne mora ostaviti nikakve osobne podatke te će Fabular rezultate testa poslati Korisniku i ako isti ne ostavi ime i prezime. Jedini potreban podatak koji Korisnik mora pružiti jest adresa elektroničke pošte koja može i ne mora biti osobni podatak.

b) Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe
Sljedeći osobni podaci: Korisnikovo ime i prezime i adresa elektroničke pošte mogu biti obrađivani u svrhu slanja newslettera i promidžbenih poruka o aktivnostima i novostima i uslugama koje pruža Fabular.

Fabular prilikom obrade osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga od Korisnika traži izričitu privolu za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka u svrhu slanja newslettera. Korisnik može povući privolu u bilo koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte: info@fabular.agency ili koristeći poveznicu za odjavu u vezi primanja marketinških informacija sadržanu u svakoj elektroničkoj poruci Fabulara koja sadrži marketinšku komunikaciju. Povlačenje privole od strane Korisnika neće imati nepovoljan utjecaj na pružanje usluga brandinga od strane Fabulara Korisniku i neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja iste.

c) Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjenja zakonskih obveza

Fabular može obraditi osobne podatke Korisnika u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza nametnutih od strane javne vlasti. To uključuje osobito (i) obradu informacija kako bi se ispunile porezne i računovodstvene obveze i (ii) otkrivanje informacija koje je zatražila javna vlast, uključujući sudove, na temelju i u okviru opće primjenjivih odredaba (npr. u svrhu ostvarivanja prava Fabulara, drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva).

d) Obrada osobnih podataka u svrhu ostvarenja legitimnog interesa Fabulara ili treće osobe pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika i/ili trećih

Fabular osobne podatke kao što su ime, prezime i adresa elektroničke pošte svojih poslovnih suradnika i redovitih klijenata obrađuje u svrhu ostvarenja legitimnog interesa Fabulara.

 

4. Kome dajemo osobne podatke?

Fabular može dati osobne podatke Korisnika:

a) pružateljima usluga koji omogućuju Fabularu da pruža usluge “brandinga”

Usluge koje mogu biti zahtijevane su, primjerice: pružanje infrastrukture i IT usluge, pružanje korisničke podrške, optimizacija Web stranica, računovodstvene usluge te usluge pružanja pravne pomoći. Osim ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristiti za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama Fabulara.

b) vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga tijela javne vlasti

Osobni podaci se navedenim tijelima daju u mjeri u kojoj se to zahtijeva u svrhu: (a) ispunjavanja zakonske obveze koja se odnosi na Fabular; (b) zaštite i ostvarivanja prava Fabulara, drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva; (c) zaštite sigurnosti Fabulara, drugih korisnika ili trećih osoba;

 

5. Prava Korisnika u odnosu na osobne podatke

Korisnik može postaviti zahtjeve Fabularu u kako bi ostvario sljedeća prava:

a) pravo na pristup i na ispravljanje njegovih/njezinih osobnih podataka;

b) pravo na zaustavljanje obrade njegovih/njezinih osobnih podataka u marketinške svrhe;

c) pravo na prigovor obradi osobnih podataka ako se osobni podaci obrađuju u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa Fabulara ili trećih osoba

d) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da:

  • osobni podaci više nisu potrebni za svrhe navedene u točki 3;
  • Korisnik povuče privolu na kojoj se temelji obrada, a ne postoji drugi pravni temelj za obradu;
  • Korisnik prigovori obradi, a ne postoje legitimni interesi zbog kojih bi trebalo izvršiti obradu;
  • se osobni podaci obrađuju bez pravne osnove;

e) pravo na ograničavanje obrade u slučajevima da je:

  • točnost osobnih podataka osporena od strane Korisnika, za razdoblje u kojem će Fabular provjeriti točnost osobnih podataka;
  • obrada je bez pravne osnove, ali Korisnik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje uporabe;
  • Fabular više ne treba osobne podatke Korisnika za svrhe navedene u točki 3, ali podatke zahtijeva Korisnik u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva odnosno obrane od pravnih zahtjeva.


Navedeni zahtjevi i/ili obavijesti daju se poštom, telefonom i/ili elektroničkom poštom na:


Fabular branding d.o.o.

Rokov Perivoj 3

Zagreb

Hrvatska


E-pošta: info@fabular.agency


Broj telefona: +385 1 409 4200

 

6. Trajanje obrade podataka

Osobni podaci Korisnika koje Fabular obrađuje radi dostavljanja rezultata “Branding testa” će biti obrađivani samo za slanje rezultata testa putem elektroničke pošte Korisniku, a nakon toga će biti izbrisani.

Osobni podaci će biti obrađivani radi slanja newslettera i promidžbenih poruka dok Korisnik ne opozove privolu.

 

7. Sigurnost podataka

Održavanje sigurnosti podataka znači osiguravanje povjerljivost, cjelovitosti i dostupnosti (za dozvoljene svrhe) osobnih podataka. Povjerljivost znači da samo one osobe koje imaju ovlaštenje za korištenje podataka mogu istima pristupiti. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhu za koju se obrađuju. Dostupnost znači da ovlašteni korisnici moraju biti u mogućnosti pristupiti podacima ako su im potrebni u dozvoljene svrhe. Nadalje, Fabular poduzima odgovarajuće mjere protiv protuzakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka, kao i protiv slučajnog gubitka osobnih podataka ili štete počinjene u odnosu na osobne podatke. Ova načela će se izvršavati na način da će se osigurati odgovarajuće zaštitne mjere, kako u odnosu na hardware, tako i u odnosu na software (uključujući fizički ulaz i sustav kontrole pristupa, brave, protuprovalna vrata, lozinke za pristup podacima koji se obrađuju u digitalnom obliku itd.).

 

8. Prava i pravni lijekovi

U slučaju kršenja prava vezanih uz obradu osobnih podataka, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju, kako bi se bilo koji problem vezan za privatnost razriješio što je moguće brže i jednostavnije, preporučljivo je da pritužbe ili zahtjeve pošaljete Fabularu prije obraćanja  nadležnim javnim vlastima.